Stockholm Hästutveckling
Tömkörning
Stockholm Hästutveckling är experter på tömkörning. För din häst har vi tömkörning som träning och som rehab, men även kurser och utbildningar i tömkörning till tvåbeningar.

Vi tömkör hästar i alla åldrar och utbildningsnivå. Tömkörningen har många fördelar. För den unga hästen kan tömkörningen fungera utbildande och hjälpa hästen att stärka sin ryggmuskulatur innan det är dags att få ryttare på ryggen.

För den vuxna hästen är det ett utmärkt sätt att komplettera den vanliga träningen, att lära in nya rörelser eller hitta en mer avslappnad arbetsform. Många hästar hittar lättare till egenbalans och arbetar bättre med ryggen när de får chans att träna utan extra vikt på ryggen.

Även för hästar under rehabilitering är tömkörningen ett strålande verktyg, speciellt i syfte att stärka hästens överlinje och rygg.

Vi har med den utrustning som krävs om du inte har egen att använda. För häst som inte kan eller vill använda bett har vi kapson att låna.

För hästar som behöver rehabiliteras eller tränas i töm regelbundet under en period, rekommenderar jag att låta hästen komma till oss på Billby Hästcenter i Sigtuna.

Rehabilitering av hästar

På Billby Hästcenter tar vi emot alla typer av hästar för rehabiliterande träning så som tömkörning, igångsättning och arbete med equiband. Be din veterinär skriva en remiss/behandlingsplan för rehabilitering hos oss på Billby, så täcker många försäkringsbolag hästens vistelse under sin rehab.

Vi har många års erfarenhet av tömkörning som rehabilitering och har fått mycket fina resultat. Tömkörningen är en utmärkt träningsform för hästar som av olika anledningar inte bör ridas eller som komplement till ridningen. I töm kan hästen arbetas i en fördelaktig form som stärker rygg och core, utan att samtidigt belastas av ryttarens vikt.

Vi arbetar hästen i töm med eller utan equiband, beroende på hästens bakgrund, skadehistorik och ägarens/veterinärens önskemål. Vi har arbetat med equiband sedan 2019 och haft fördelen att använda systemet på mycket olika hästar med vitt skilda förutsättningar. När equiband används rätt kan det göra underverk för de hästar som behöver hjälp att stärka sin core och hitta till en bättre kroppshållning. Vi har haft äran att se många hästar utvecklas med hjälp av god tömkörning i kombination med equiband.

Tömkörningen kombineras som all vår träning med filosofin från Susanne Widners Uppbyggande System. Om hästen blir remitterad till oss av veterinär, arbetar vi utifrån den rehabplan som hästen blivit ordinerad. Om hästen kommer utan befintlig rehabplan, lägger vi en träningsplan i samråd med hästägare och hästens veterinär. Träningsplanen anpassas efter hästens skadehistorik, framtidsmål och rådande förutsättningar.

Är du tvåbening? Lär dig att tömköra din häst hos oss

Vi lär även ut tömkörning till dig som själv vill lära dig tömköra din häst. För dig som vill börja med en trygg och van häst, finns möjlighet att boka en lektion hos på Stockholm Hästutveckling i Sigtuna, med någon av våra hästar på Billby Hästcenter.

Bokning via mail till matilda@stockholmhastutveckling.se