Stockholm Hästutveckling
Rehab & konvalescens

Många upplever att tiden med en skadad häst tar mycket tid och energi. Konvalescenstiden kan vara tuff att hantera parallellt med arbete eller familj. Vi finns här för att avlasta och säkerställa att din häst får bästa möjliga omvårdnad under sin konvalescens och rehab.

Konvalescens
Vissa skador kräver en period av extra omvårdnad i form av t ex boxvila, medicinering, bandagebyten, hovgips etc. Hos oss finns utbildad personal för att på bästa sätt tillgodose hästens omvårdnadsbehov. För de hästar där skadan tillåter har vi möjlighet att arbeta med övningar i stallet för att bibehålla styrka även under en period av mycket stillastående.

Boxvila
Vissa skador kräver en period av boxvila för att hästen ska läka optimalt. Vi erbjuder en trygg miljö där hästen kan slippa stress. Många hästar blir lugnare av att komma till en ny anläggning för sin boxvila, eftersom den nya platsen inte är lika starkt förknippad med hästens vanliga rutiner. Vi är noga med att reducera stress för hästen på boxvila. Vi erbjuder därför alla hästar på boxvila en kompis inne under dagen.

Hästen på boxvila står, om skadan tillåter, på halm för att vara sysselsatt. Vi mockar boxen 3-4 gånger per dag, i samband med fodring. Hästarna hos oss fodras fyra gånger per dag eller enligt ordination. Det är möjligt att låta hästen stå på fri tillgång på grovfoder, eller reglerad giva. Vissa hästar trivs bra med slow feeding-nät, vilket vi tillhandahåller om det är aktuellt. Boxarna har både vattenkopp och vattenhink.

Pris för häst på boxvila är 500 kr per dygn inklusive moms. I priset ingår grovfoder, strö, kraftfoder och all omvårdnad som skadan kräver. Bandagebyten och förbrukningsmaterial tillkommer.

Rehabilitering
När den akuta fasen av en skada eller dess behandling är klar, börjar vägen tillbaka till normalt arbete. Här kan vi vara till hjälp genom arbete i töm och för hand. Parallellt arbetar vi med övningar anpassade för de behov som hästen har, t ex för ökad range of motion efter en skada, stabiliserande övningar för knän, eller för ökad corestyrka.

Om hästen blir remitterad till oss av veterinär, arbetar vi utifrån den rehabplan som hästen blivit ordinerad. Om hästen kommer utan remiss och/eller befintlig rehabplan, lägger vi en träningsplan i samråd med hästägare och hästens veterinär. Träningsplanen anpassas efter hästens skadehistorik, framtidsmål och rådande förutsättningar.

Vi har många års erfarenhet av tömkörning som rehabilitering och har fått mycket fina resultat. Tömkörningen är en utmärkt träningsform för hästar som av olika anledningar inte bör ridas eller som komplement till ridningen. I töm kan hästen arbetas i en fördelaktig form som stärker rygg och core, utan att samtidigt belastas av ryttarens vikt. Vi använder equiband som arbetsverktyg i de fall där det är initierat.

Träning på remiss
Beroende på hästens skada och dess planerade väg tillbaka, kan vissa hästar få träning remitterad av sin veterinär. Be din veterinär skriva en remiss/behandlingsplan för rehabilitering hos oss, så täcker många försäkringsbolag hästens vistelse under sin rehab. Du behöver dock stämma av detta med ditt försäkringsbolag innan du bokar vistelsen.

Om hästen blir remitterad till oss av veterinär, arbetar vi utifrån den rehabplan som hästen blivit ordinerad. Om hästen kommer utan befintlig rehabplan, lägger vi en träningsplan i samråd med hästägare och hästens veterinär. Träningsplanen anpassas efter hästens skadehistorik, framtidsmål och rådande förutsättningar.

För hästen som kommer på remiss, ordnar vi med transport till och från de kliniker som ligger i vårt närområde. Det ingår för de hästar som stannar minst 30 dagar. Vi deltar gärna på veterinärbesöken. Hästen som kommer på remiss behöver göra ett uppföljande veterinärbesök i slutet av sin rehabperiod, för att utvärdera resultatet av sin rehab.

Priser 2024
Pris för häst på rehab är 625 kr per dygn upp till 14 dagar, därefter istället 16 500 kr per månad. I priset ingår grovfoder, strö, kraftfoder (vårt bassortiment), all omvårdnad och träning fem dagar per vecka.

Detta ingår:

  • Fem träningspass med avsutten träning per vecka (eller enligt ök)
  • Fyra fodringar om dagen 
  • Daglig utevistelse i egen hage ca 10-14 h per dag beroende på säsong
  • Täcke samt benskydd/boots på/av morgon och eftermiddag 
  • Individuell foderstatsberäkning
  • Omvårdnad och kärlek dagligen

Vi ger veckovisa uppdateringar via mail kring din hästs träning. Om något akut skulle inträffa kontaktar vi såklart dig omgående.

Om du önskar titta på något av din häst träningspass är du såklart varmt välkommen att höra av dig för att få information om vilken ungefärlig tid och hur din häst kommer att träna den aktuella dagen.