Stockholm Hästutveckling
Om Stockholm Hästutveckling

Stockholm Hästutveckling startades 2008 och drivs av mig, Matilda Olofsson. Jag har en livslånglång kärlek till hästar i alla former och ett nördigt intresse för träning för långsiktig hållbarhet. På Billby Hästcenter i Sigtuna driver jag sedan 2020 rehabiliteringscenter med tömkörning som primär rehabiliteringsform.

Parallellt med mitt arbete läser jag till Djursjukskötare på Sveriges Lantbruksuniversitet i Uppsala. Jag är djurvårdare på level II och innehar D9-kompetens. Hittills under min utbildning har jag läst kurser i bland annat Djurens anatomi och fysiologi, Näringsfysiologi och fodervetenskap, Sjukdomslära och Vårdhygien. I kurserna har jag tentat av saker som anatomi kring rörelseapparaten på häst, farmakologi och omvårdnad kring en stor del av de sjukdomar vi möter på häst. Det ger mig en bra kunskapsbas inför de utmaningar jag möter i mitt arbete med rehabilitering. Jag är färdig Djursjukskötare våren 2024.

Utöver min pågående utbildning har jag läst Hästkunskap Level I och II samt Grundläggande pedagogik på Ridskolan Strömsholm. Jag har även läst 15 hp i Hästens sinnen och beteende (SLU / LiU) samt tre kurser i hästmassage på Axelssons Animal School. Jag är sedan 2020 diplomerad i Susanne Widners Uppbyggande System.