Påverkar träningsupplägget hållbarheten? Kan man med en väl genomtänkt träningsplan undvika förslitningsskador och optimera resultatet av sin hästs träning? Det är vi övertygande om.

Med utgångspunkt i Susanne Widners Uppbyggande System, hjälper vi dig att lägga en träningsplan för att skonsamt bygga en hållbar, stark häst. Träningsplanen läggs vanligtvis som ett veckoschema att följa de kommande 4-6 veckor. Därefter sker en uppföljning via telefon eller genom ytterligare ett hembesök, varför inte i kombination med en uppbyggande träning?

Om du följt träningsplanen bör du se en positiv förändring inom 4 veckor. Om ingenting händer, behöver vi analysera varför.

Vi hjälper gärna till även med långsiktiga träningsplaner för 6-12 månader, med regelbunden uppföljning och analys av resultatet.

Det finns två versioner att utgå ifrån:

Träningsplan med hembesök
Om det är möjligt rekommenderar vi att bygga träningsplanen efter att ha sett hästen i verkligheten. Vid ett sådant besök gör vi vad vi kallar för en Nulägesanalys. Vi tittar tillsammans på hästen i stallgången samt i rörelse. Vi diskuterar hur hästen ser ut i hull och muskelmassa samt dess exteriöra styrkor och svagheter. Utifrån det och med hänsyn till din egen ambitionsnivå och målsättning lägger vi upp en träningsplan. Ett sådant hembesök är optimalt att kombinera med en uppbyggande träning där du får inspiration till kommande träningspass.

Pris: 750 kr inkl. moms för 1 hembesök med uppbyggande träning. Telefonuppföljning alt. hembesök/uppbyggande träning igen efter 4-6 veckor. Pris för återbesök hos er, 400 kr inkl. moms.

Reseersättning tillkommer på resor längre än 20 km enkel väg från Kungsängen.

Träningsplan utan fysiskt besök
Vi inleder med en mejlkontakt och tittar på bilder och ev. videos på hästens utgångsläge. Vi bokar sedan ett telefon/videomöte för att diskutera era förutsättningar, mål och ambitioner. Utifrån det rekommenderar vi ett träningsschema som du får via mejl.

Pris: 500 kr inkl. moms